Skapa förutsättningar för företag med höga krav

Integrico AB erbjuder en rad produkter vilka möjligör för företag och organisationer att utöka deras servisutbud, samtidigt som kostnader kan reduceras och säkerheten förstärkas. Samtliga Integricos produkter är utvecklade i linje med följande grundläggande värderingar:

 

Att tillföra ett värde till slutanvändaren

Integricos produkter syftar till att reducera kostnader eller generara intäkter hos våra kunder. Produkter som ArtisticCard, E-PostBox och E-Doc gör det möjligt för företag att utöka sin kundgrupp och intensifiera aktiviteter hos  redan existerande kunder, samtidigt som kostnader kan hållas nere genom ett effektivt webb-baserat handhavande.

 

Att växla till en miljövänlig lösning

Genom att tillhandahålla en säker webb-baserad platform eliminerar Integricos lösningar behov för papper, transport samt kostnader för att trycka dokument. Enbart i Integricos databas för E-PostBox finns det över 30 miljoner meddelanden som, utan E-PostBox, varit tvungna att skickats med traditionell post.

 

Att vara öppen, generisk och framtissäker

Alla Integricos produkter är designade och utvecklade så att företag, när så önskas, kan utöka lösningen med ytterligare komponenter.

 

Att vara en säker lösning

Säkerhet är kärnan i Integricos verksamhet. Samtliga Integricos produkter har skapats för att möta de högst tänkbara säkerhetskraven.

Baserade på dessa grundvärdering har Integrico levererat produkter likt E-PostBox, E-Doc och ArtisticCard.

Parallellt med Integricos egen produktutveckling är vi stolta över att kunna komplettera vårt erbjudande med produkter från några av de främsta produkterna som finns att tillgå till våra kunder. Dessa produkter har valts ut noggrannt av våra experter, för att komplettera Integricos utbud.

 

Är du redo att vidareutveckla din verksamhet? Kontakta oss!