Konsulttjänster
PDF Skriv ut Skicka sidan

Integrico erbjuder sina kunder professionella konsulttjänster. Vi har sett behovet från klienter som efterfrågar en projektledare för att leverera ett framgångsrikt projekt, eller att ta hjälp från en av Integricos konsulter för att granska den nuvarande eller utvärdera en ny lösning.

Att leda projekt är ett avancerat hantverk. Förmågan att kunna formulera ett tydligt och föränkrat mål till en grupp individer med olika kompetenser, personlighet och josgrund - och sedan nå det utsatta målet. På Integrico fokuserar vi på att ta till vara vår tekniska kompetens kominerat med en tydlighet i våra kommunikationer med samtliga intressenter i ett projekt.

Vår erfarenhet från projektledning är att vi skall utnyttja de erfarenheter och rutiner vilka redan finns på plats. För att snabbt förstå kundens processer sätter Integrico stor vikt vid att våra projektledare har mångårig praktisk erfarenhet från projektledning, men även genom kurser och crtifieringar likt PMP, RUP, Scrum, PRINCE2, ITIL mm.

Vår filosofi är att under ett åtagande skall mansom beställare känna sig trygg i att vår konsult alltid tänker strategiskt och arbetar enligt de kärnvärden som Integrico representerar.

För mer information kontakta oss.