Tjänster för systemutveckling
PDF Skriv ut Skicka sidan

Systemutveckling är själva kärnan av Integricos expertis. Förutom de egenutvecklade produkter som Integrico erbjuder har Integricos team en djup och bred kunskap från att utveckla programvara och lösningar som möter de specifika behov som var och en av våra kunder ser. Integrico erbjuder konsulter för systemutveckling, men även arkitekter och projektledare. Om ett företag har behov av att utveckla eller att ta fram ett system har Integrico kompetensen att vara till hjälp.

För mer information kring hur exakt Integrico kan hjälpa er organisation ta fram exakt den programvara som ni behöver, vänligen kontakta oss!